Ti splošni garancijski pogoji in pogoji vračila izdelka veljajo za spletno trgovino MaxyHome.eu/si/at/de/hr/cz/sk/it, ki jo upravlja podjetje Lorin6 d.o.o., Bežigrajska cesta 9, 3000 Celje (v nadaljevanju prodajalec).

Uveljavljanje pravice do odstopa od nakupa

Pri pogodbah sklenjenih na daljavo lahko potrošnik v skladu z ZVPot pravico, da prodajalca v 14 dneh obvesti o odstopu od pogodbe, brez da bi mu bilo potrebno navesti razlog. Odstopna izjava se šteje za pravočasno, če je poslana v prej določenem roku za odstop od pogodbe.

Potrošnik se v tem primeru smatra kot fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago ali storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitvene dejavnosti. Pravne osebe torej nimajo možnosti odsopa od pogodbe v skladu z ZVPot.

Kupec lahko od prodajalca zahteva: zamenjavo za drug izdelek, dobropis, delno ali celotno vračilo kupnine.

Strošek vračila izdelka v celoti krije kupec skladno z veljavnim poštnim cenikom. Kupec ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki bi lahko nastali, če se kupec zavestno odloči izbrati drugo vrsto pošiljke kot je standardna pošiljka ali drugo vrsto dostavne službe kot je najugdnejša. Vračilo izdelka mora biti opravljeno najkasneje v 14 dneh od odstopa od kupo-prodajne pogodbe.

Izdelek mora biti nerabljen, nepoškodovan v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če za uničenje, izgubo izdelka, zmanjšanje količine ali okvaro izdelka ni kriv potrošnik.

Izdelke pošljite kot paketno pošiljko, brez odkupnine, na naslov: Lorin6 d.o.o., Bežigrajska cesta 9, 3000 Celje. Paketu mora biti priložena kopija računa in izpolnjen obrazec za vračilo blaga.

Ta pravica ne velja za izdelke, ki so bili narejeni po naročilu, t.j. po izrecnih željah in zahtevah stranke.

Kupec sme opraviti pregled in preizkus kupljenih izdelkov samo v obsegu, ki je nujen za ugotovitev dejanskega stanja.

Če menite, da izdelek ne deluje pravilno ali ne deluje v skladu z vašimi pročakovanji, nas prosimo kontaktirajte na info@maxyhome.eu ali preko telefonske številke navedene na spletni strani. Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali z dodatnimi pojasnili, s čimer se boste lahko izognili nepravilni uprabi izdelka, poškodbam izdelka ali morebitnim poškodbam drugih objektov. Dokazno breme glede uveljavljanja pravice je na strani potrošnika.

V primeru, da prodajalec med postopkom vračila ali po prejemu izdelka ugotovi, da je vrnjeno blago poškodovano ali da se vrnjena količina ne ujema, kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je le to posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev lastnosti, vrednosti in delovanja blaga.

Kljub zmanjšani vrednosti blaga zaradi ravnanja potrošnika, prodajalec le temu ne more odvzeti pravice do odstopa od pogodbe in s tem vračila kupnine.

V primeru odstopa od pogodbe in da je bila za kupljeni izdelek že plačana kupnina, podjetje nemudoma oziroma najkasneje v 30 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe, vrne prejeta plačila. Prodajalec vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik za plačilo kupnine, razen, če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi dodatnih stroškov.

Za izdelke, za katere bo prodajalec ugotovil, da so bili poškodovani zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe oziroma ravnanja kupca, ki ni bilo nujno za ugotovitev narave, lastnosti ali delovanja blaga, podjetje reklamacij ne more upoštevati. Kupec lahko izdelek, kljub zavrnjeni reklamaciji, ponovno prevzame osebno ali pa mu ga prodajalec pošlje po pošti in pri tem kupec poravna stroške povezane z dostavo tega izdelka oziroma izdelkov.

Za Obrazec za odstop od pogodbe nas kontaktirajte na info@maxyhome.eu. Prosimo sledite navodilom na obrazcu za dokončanje postopka.

 Uveljavljanje garancije

Za izdelke, ki so na voljo v spletni trgovini veljajo garancijski pogoji skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Blago ima garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu in ob predložitvi računa.

Za Obrazec za vračilo izdelka oziroma uveljavljanje garancije nas kontaktirajte na info@maxyhome.eu. Prosimo sledite navodilom na obrazcu za dokončanje postopka.

Splošni pogoji za uveljavljanje garancije

Za izdelke, ki imajo garancijo so določeni splošni pogoji za uveljavljanje garancije iz strani dobavitelja oziroma proizvajalca izdelka. Kupec uveljavlja garancijo pri garantu – torej pri proizvajalcu izdelka, če ni med procesom drugače določeno.

Prodajalec podaja naslednja priporočila za ravnanje z izdelki v izogib poškodbam na izdelkih:

Rastlinjak, garažni šotor ali vrtno uto je potrebno redno prezračevati in čistiti iz njih sneg ali žled. Prav tako je ob snežnih razmerah potrebno čistiti sneg ali žled iz nadstreškov in pergol.

Rastlinjak, garažni šotor, lopo ali nadstrešek je potrebno pravilno sestaviti, namestiti in pritrditi v tla ali stavbo.

Rastlinjaka, garažnega šotora, lope ali nadstreška ne čistite z invazivnimi čistilnimi sredstvi, prav tako jih ne izpostavljajte kemičnim sredstvom na kakršen koli drugačen način.

Garancija ne zajema poškodb, ki so nastale zaradi tretje osebe ali drugih poškodb na katere prodajalec ali proizvajalec nista imela vpliva. Garancija ne zajema poškodb ali napak, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe ali vzdrževanja izdelka.

Garancija ne velja na poškodbe, ki nastanejo kot posledica neugodnih vremeskih razmer, malomarne uporabe ali nepravilne montaže.

Stranka mora ob dostavi preveriti blago in takoj uveljavljati ugotovljeno napako na izdelku ter pripisati morebitne posebne okoliščine, ki so se zgodile ob dostavi. Če je to mogoče, stranka opombe o poškodbah ali napakah napiše na dostavni list in tega preda dostavni službi.

Splošni garancijski roki proizvajalcev za izdelke objavljene v spletni trgovin MaxyHome, ki veljajo ob upoštevanju pravil proizvajalca in priporočil prodajalca:

Rastlinjaki

  1. Polikarbonatni rastlinjaki in steklenjaki: 5 letna garancija na kovinske dele in 10 letna garancija na polikarbonat.
  2. Folijski rastlinjaki: rok za uveljavljanje garancije za fizične osebe je 2 leti, za pravne osebe 1 leto.
  • Vrtne ute/lope:

Za fizične osebe je garancijski rok 2 leti za pravne osebe pa 1 leto od nakupa izdelka.

  • Garažni šotori/prenosne garaže:

Za fizične osebe je garancijski rok 2 leti za pravne osebe pa 1 leto od nakupa izdelka.

  • Terasni in avtomobilski nadstreški:

Za nadstreške velja garancijski rok 5 let na kovinske dele in 10 let na polikarbonatno kritino.

  • Vrtno pohištvo:

Garancijski rok za fizične osebe je 2 leti za pravne osebe pa 6 mesecev od nakupa izdelka.

  • Dodatki za dom

Za izdelke široke potrošnje, kot so dodatki za dom, velja 14 dnevna garancija vračila denarja.

Pogoji uveljavljanja garancije oziroma odstopa od nakupa veljajo od izdaje do preklica.

Celje, 19.01.2023